Fasadni sistem

Živimo v času, ko se je dojemanje funkcije fasade povsem spremenilo glede na preteklost. Danes je fasada celovit sistem, ki pomembno pripomore k udobju ljudi v stavbi. Z izolacijskim slojem preprečuje fasada prehod toplote preko zidu iz notranjosti stavbe. Z odpornim zaključnim slojem fasada kljubuje mehanskim vplivom ter z ustrezno vodotesno zasnovo preprečuje prodor vlagi v notranjost. Nenazadnje pa je fasada tisti element stavbe, ki je vizualno najbolj izpostavljen in prav zaradi tega so dandanes za fasado zahtevane visoke estetske norme. Vse te lastnosti morajo imeti tako klasične fasade z ometano oblogo kakor tudi fasadni sistemi s kamnito oblogo. 

Izolirana fasada s kamnito oblogo:

Zaradi vseh naštetih lastnosti, ki jih fasadni sistem mora imeti, je za sisteme klasične izolirane ometane fasade predpisani evropski tehnični standard  ETAG 004. Po tem standardu mora posamezen ponudnik sistema pridobiti evropsko tehnično soglasje oziroma oceno, ki uporabniku zagotavlja, da je bil sistem raziskan (testiran) glede na današnje zahteve standarda. ETAG 004 je zahtevan za izolirane ometane fasade, za izolirane fasade s kamnito oblogo evropski standard ni določen. Prav iz teh razlogov graditelj oz. investitor izolirane kamnite fasade nima ponudbe celovitega preverjenega sistema. Tako se investitorju prepusti, da sam določi in načrtuje koncept fasadnega sistema. Izvedba fasade pride na vrsto takrat, ko smo že daleč od načrtovanja in ne glede na to projektant ni tisti, ki bi sistem moral določiti in ga niti ne zna. Investitorji v takšnem primeru velikokrat poslušajo, kaj mu svetujejo zidarski mojstri, prodajalci gradbenega materiala, sosedje ali prijatelji, ki pavšalno poznajo problematiko. Naša želja je biti strokovni in opozoriti na ta problem oziroma še več: želimo biti drugačni in zato ponujamo celovit izoliran fasadni sistem s kamnito oblogo.

Izolirana fasada s kamnito oblogo, ki jo predstavljamo, je sestavljena iz:

  1. Termo izolacije pritrjene z lepilom
  2. Nosilne armirane plasti (duktilna malta, armaturna mreža)
  3. Kovinskih fasadnih sider
  4. Fleksibilnega cementnega lepila
  5. Kamnite obloge

Za iskanje rešitve je potrebno najprej poznati problem. V nadaljevanju so navedene zahteve, ki jih mora sistem zagotavljati:

  1. Stabilnost - celoten sistem mora biti dimenzioniran tako, da obtežni vplivi ne privedejo do nedovoljenih pomikov ali celo porušitve.
  2. Vodotesnost - nosilna armirana plast mora zagotavljati vodotesnost.
  3. Paro propustnost - kamen je izrazito paro nepropusten material, zato je potrebno alternativno zagotoviti prehodnost vlage.
  4. Zmrzlinska odpornost - materiali uporabljeni v sistemu morajo biti zmrzlinsko odporni, v nasprotnem primeru lahko pride do poškodb fasade.
  5. Površinska obstojnost - površina zaključne obloge je izpostavljena vremenskim vplivom, ki lahko površino  skozi čas vizualno spremeni.

Toplotno izolirani fasadni sistemi v naši ponudbi so stabilno dimenzionirani glede na predvidene obtežbe (veter, lastna teža). Debelina nosilne podlage, armatura nosilne podlage, tip in število sider, so izbrani tako, da v življenjski dobi fasade ne pride do porušitve, poškodb ali nedopustnih vertikalnih pomikov. Nosilna armirana plast se izdela iz malte, ki je vodotesna in paro prepustna. Malte, ki jih uporabljamo, so na cementni osnovi obogatene s polimeri, tako da je podlaga ustrezno duktilna in se prilagaja delovanju zaključne kamnite plasti. Kamnita obloga se pritrjuje na spodnjo podlago z zmrzlinsko odpornimi lepili, ki zagotavljajo ustrezno adhezijo med oblogo in podlago. S takšnim lepilom preprečimo pronicanje vode pod kamnito oblogo, kar v primeru zmrzali lahko privede do poškodb fasade. Potrebno se je zavedati, da so kamnite obloge iz naravnega kamna podvržene delovanju vremenskih vplivov (sonce, dež), kar  lahko s časom  privede do spremenjene barve kamna na izpostavljeni površini. Nekatere kamnine so temu bolj podvržene kot druge, zato jih je potrebno po potrebi predhodno površinsko zaščititi z ustreznimi impregnacijskimi sredstvi.