Kamnita obloga zidov

Kamen kot gradbeni material spremlja človeštvo že tisočletja in nič novega ni, da je obdelan kamen vgrajen v zgradbi  všečen in daje človeku občutek topline. Kamnita zgradba ohranja svojo lepoto v zgodovini od prakultur in vse do danes. Enostavno lahko rečemo, da je kamen večen gradbeni material, ki se ga lahko pri ureditvah prostora uporabi na mnogo načinov.   

Na popotovanjih po krajih z bogato arhitektonsko kulturo rabe kamna pri gradnji, pogosto občudujemo njihove kamnite zgradbe. Dejansko smo navdušeni nad lepoto takšnega objekta, bodisi zgodovinske kulturne dediščine ali na novo zgrajenega. Obenem smo prepričani, da si v svojem domu že ne moremo privoščiti česa takšnega, saj je kamnita izvedba draga, zamudna, neizvedljiva in še bi lahko naštevali izgovore, ki se nam porodijo. Delno je  to res, verjetno pa nas od sanjarjenja velikokrat odvrne dejstvo, da ne poznamo današnjih možnosti gradnje s kamnom, ki so lahko primerne tudi za naš žep. S tem člankom želimo pri podjetju Aliasko d.o.o. bralca seznaniti z možnostmi sodobnih tehnik gradnje s kamnom, predvsem s kamnito oblogo za vertikalne površine.

KAJ JE KAMNITA OBLOGA

Samo ime že pove, da je to obloga iz kamna namenjena oblaganju površin. Obloge so lahko različnih debelin. Lažje obloge so debele 1 cm, debelejše pa lahko dosegajo 3-4 cm debeline. Teža posameznega kosa je tolikšna, da jo lahko brez težav dvigujemo z eno roko.  Poznamo več vrst kamnitih oblog. Razlikujejo se  po izvoru kamnine iz katere je obloga delana in po načinu predhodne obdelave ploskev. Skupno vsem oblogam je, da so lepljene na vertikalno podlago (zid) s cementnimi lepili.  Pri izvedbi praviloma  niso potrebna zamudna klesarska dela, zato je izvedba hitrejša in cena temu primerno nižja.   

VRSTE KAMNITIH OBLOG

V zadnjem času je zelo priljubljen in moderen tako imenovani dekorativni kamen. To so rezani kosi kamna zloženi in zlepljeni v plošče. Največ krat je dekorativni kamen iz kvarcitnih kamnin, ki so precej obstojne in tako primerne za notranjo in zunanjo postavitev. Rezani robovi dajejo tem oblogam zelo pravilno (pravokotno) obliko.

Iz kvarcitov so izdelani tudi zidni kamniti paneli, to so lomljeni in klesani kamni zloženi v panel. Takšna obloga je precej nepravilna in ker je izdelana brez fug spominja na suhozidno izvedbo. Prednost izvedbe oblog s kamnitimi paneli je v njeni hitrosti. 

Danes pridobiva posebno veljavo zidna kamnita obloga, s katero lahko dosežemo povsem klasičen izgled kamnite zidave. Posebnost takšne obloge je, da se posamezni kosi obloge polagajo posamično in se prostor med kamni zapolni s fugo, oziroma se lahko z dodatnim klesanjem robov izdela povsem suhoziden izgled, katerega izvedba je sicer nekoliko dolgotrajnejša, je pa končni rezultat nepopisen. 

IZVEDBA KAMNITIH OBLOG

Kamnite obloge se lepijo na vertikalno podlago s cementnimi lepili z dodanimi polimeri, kar lepilu daje fleksibilnost in večji adhezijski oprijem. Ne glede na situacijo lepljenja, se predlaga uporaba lepila s klasifikacijo C2T-S1 po EN-12004. Oznaka C2 pomeni izboljšano cementno lepilo, T predstavlja zmanjšan zdrs obloge, ko se ta namešča. S1 oznako nosijo fleksibilna lepila. Obstajajo tudi lepila z oznako S2, kar pomeni, da je to visoko fleksibilno lepilo primerno za podlage, ki »delujejo« ob spremembah temperature ali vlage (npr. izolacije iz polistirena, lesene podlage). Cementna lepila lahko po omenjenem standardu ločimo tudi po času vezanja. Priporočljiva je uporaba hitro vezočih lepil pri nižjih temperaturah.

Podlaga, na katero lepimo kamen, mora biti stabilna in nevpojna. Zelo vpojna podlaga lepilo izsuši preden to hidratizira. Tako lepilo ne doseže predvidenih mehanskih karakte-ristik. Pri slabo nosilnih podlagah, se lahko porušitev ali odlepljenje obloge zgodi kljub primerni izbiri lepila za oblogo.

Kako bomo podlago izvedli, je odvisno od zahtevanih lastnosti zidu. V notranjih prostorih je lahko podlaga tudi obstoječ omet z opleskom, če je seveda ta v dobrem stanju. Priporočena je uporaba osnovnih premazov (primerjev) na akrilni ali lateks osnovi. V primeru, ko je potrebna vodotesnost zunanjega zidu, se podlaga izvede z vodotesnimi (hidrostop) premazi. Tako vlaga, ki prehaja rege med kamni ne doseže notranjosti. Če je v tem primeru predvideno lepljenje direktno na zid (opeka, beton), je potrebno podlago izvesti z izboljšanimi maltami za omete. Za oblaganje AB škarp, kjer ni potrebna vodotesnost, se osredotočimo le na oprijem obloge. Podlago lahko pripravimo z lateks pačoki, ki izboljšajo oprijem kasnejšega lepljenja obloge.

Veliko dvomov je pri zunanji izvedbi kamnitih oblog s suhozidnim izgledom, saj so pri takšni izvedbi rege med kamni nezapolnjene in ima padavinska voda direkten vpliv na podlago. Če bi voda pronicala v zaledje kamna, bi se v primeru kasnejše zmrzali lahko obloga poškodovala. Fleksibilno cementno lepilo obloge je odporno na zmrzal, kar zagotavlja obstojnost obloge, če je podlaga vodotesna.

IZOLIRANA FASADA S KAMNITO OBLOGO

Kamnita izolirana fasada s kamnito obzidavo je precej zamuden in drag postopek. Na nosilni zid, ki je lahko betonske ali zidane izvedbe, se prilepi izolacija. Na zunanji strani se izvede kamnita obzidava, ki mora biti s sidri preko izolacije povezana z nosilnim zidom. Kamni obzidave morajo biti ročno obdelani - klesani, da stabilno ležejo v obzidavo. Poleg vsega je potrebno poskrbeti za vodotesno plast. Stroški takšne izvedbe so precejšnji in sama izvedba je zamudna. Zato je izolirana fasada s kamnito oblogo primernejša, saj je njena izvedba hitrejša in tudi cenejša v primerjavi s klasično obzidavo.

Sistem, ki ga želimo predstaviti je ETICS fasadni sistem s kamnito oblogo. Gre za podoben princip kot pri klasičnem sistemu z ometano fasado. Sistem sestavljajo toplotna izolacija v poljubni debelini, nosilna armirana plast, sidra, in lepljena kamnita obloga.Termo izolacija je iz ekstrudiranega polistirena (XPS), ki je zaradi svoje trdnosti posebej primeren za obremenitve, ki jih mora konstrukcijski sistem prenašati na nosilni zid. Izolacijo se na nosilni zid nanaša z za to namenjenim lepilom. Pri izvedbi ETICS sistemov s termo izolacijo iz polistirenov se je potrebno zavedati, da so ti posebej občutljivi na temperaturna nihanja. Nosilna armirana podlaga skrbi za »umiritev« površine na katero se nato lepi kamnita obloga. Armirana podlaga se izvede iz cementnega mikroarmiranega lepila, v dveh slojih. V prvi sloj se vtisne polipropilenska armaturna mreža. Skozi trden prvi sloj se uvrta kovinska fasadna sidra ter se nato glave sider prekrije z drugim slojem lepila. Tako izvedena podlaga je ključnega pomena za nadaljnje stabilno polaganje kamnite obloge. Pri izbiri lepil za lepljenje obloge je potrebno upoštevati priporočila v prejšnjem poglavju.Vertikalna obtežba teže kamnite obloge in horizontalna obtežba vetra in potresa, se na nosilni zid prenaša preko nateznih napetosti v fasadnih sidrih in tlačnih ter strižnih napetosti v toplotni izolaciji. Celotna nosilnost sistema je dejansko načrtovana tako, da se zagotovi predvidena življenjska doba fasade. Pri tem je treba nujno poudariti pomen pravilne izvedbe, ki je ključna za obstojnost sistema.

Članek je namenjen novograditeljem, arhitektom, gradbenim izvajalcem, skratka vsem tistim, ki jih tematika zanima. Informacije podane v članku so intelektualna lastnina Aliasko d.o.o.

Napisal:

Primož Gabrijelčič univ. dipl. inž. grad.

Datum objave: 12. 3. 2015